Nazad

PRAVILA


Pravila nagradne igre u robi

"MULTIMEDIJALNO ZAGREBAVANJE 2"

PRIREĐIVAČ

Priređivač nagradne igre u robi pod nazivom „MULTIMEDIJALNO ZAGREBAVANJE 2" je “Državna lutrija Srbije” d.o.o. Beograd, ulica Uskočka br. 4-6, PIB: 103610932, matični broj: 17590987
Nagradna igra se priređuje na teritoriji Republike Srbije u periodu od 24.11.2018. godine do 21.12.2018. godine.

USLOVI ZA UČESTVOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

Pravo učešća u Nagradnoj igri imaju svi punoletni korisnici društvene mreže Facebook, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koji prihvataju pravila Nagradne igre, izuzev lica zaposlenih kod Priređivača. OPIS NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se priređuje kroz četiri izvlačenja.

Za učešće u nagradnoj igri potrebno je da učesnik pristupi web stranici grebgreb.rs preko Facebook stranice Priređivača- http://www.facebook.com/GrebGreb.

Na web stranici učesnik se prijavljuje preko svog Facebook naloga, prihvata pravila nagradne igre i u zadatu tabelu, upisuje serijske brojeve nedobitnih srećki koji se nalaze na poleđini svake srećke i isplatne kodove nedobitnih srećki, koji se nalazi ispod emulzije za grebanje, koje priređuje Državna lutrija Srbije i to:

ORLIĆ – sa cenom srećke od 70,00 dinara;
CAFE KEŠ – sa cenom srećke od 80,00 dinara;
KASETA – sa cenom srećke od 80,00 dinara;
3X SREĆA VEĆA – sa cenom srećke od 80,00 dinara;
PUN POGODAK – sa cenom srećke od 100,00 dinara;
POD SREĆNOM ZVEZDOM – sa cenom srećke od 100,00 dinara;
GRAND PRIX – sa cenom srećke od 100,00 dinara;
KOLO SREĆE (sve serije) – sa cenom srećke od 100,00 dinara;
INSTANT LOTO- sa cenom srećke od 80,00 dinara.
Ukupna vrednost nedobitnih srećki instant lutrija iz prethodnog stava neophodna za učešće u nagradnoj igri „MULTIMEDIJALNO ZAGREBAVANJE 2“ iznosi minimum 500,00 dinara.
Svaki učesnik dobija jedan jedanaestocifreni registracioni broj kada unete nedobitne srećke pređu vrednost od 500,00 dinara, sa kojim direktno učestvuje u nagradnoj igri.
Jedan nalog na društvenoj mreži Facebook omogućava učestvovanje u nagradnoj igri sa više registracionih brojeva.
Učesnici su dužni da kada pristupe internet obrascu na stranici www.grebgreb.rs, na koju se loguju preko svog facebook naloga, unesu sledeće podatke:

1. iz lične karte: ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta, grad;
2. kontakt telefon (mobilni);
3. email adresu.

Nakon unosa grada u zadati obrazac, svakom učesniku se dodeljuje jedan od 4 regiona:
- Region 1- Beograd;
- Region 2- Vojvodina;
- Region 3- Šumadija i Zapadna Srbija;
- Region 4- Jugoistočna Srbija i Kosovo i Metohija.
Po prijavljivanju u zadati obrazac, učesnik unosi serijske brojeve nedobitnih srećki koji se nalazi na poleđini svake srećke i sadrži 11 cifara i isplatne kodove nedobitnih srećki koji se nalaze ispod emulzije koja pokriva polja za grebanje i sadrži 8 cifara.

U izvlačenju nagrada učestvuju registracioni brojevi koji su dodeljeni najkasnije do 14:00 časova onog dana kada se obavlja izvlačenje.

Registracioni brojevi koji budu dodeljeni nakon navedenog roka, kao i registracioni brojevi koji nisu izvučeni u prvom, drugom ili trećem izvlačenju učestvuju u narednom izvlačenju.

Izvlačenje nagrada obavljaće se javno u okviru radio emisije „Multimedijalno zagrebavanje“ na programu TDI radia i njihovih regionalnih partnera, putem LIVE STREAM-a, TDI društvenih mreža, svakog petka u periodu od 17h-18h.

Izvlačenje nagrada u Nagradnoj igri vrši se generatorom slučajnih brojeva i to odabirom jednog registracionog broja učesnika za svaki region, u prisustvu tročlane Komisije, koju imenuje vršilac dužnosti direktora Priređivača, a koja će kontrolisati i evindentirati tok izvlačenja nagrada i o tome sačiniti zapisnik.

Izvlačenje nagrada se obavlja kroz četiri nedeljna izvlačenja po regionima, na sledeći način:

I. PRVO IZVLAČENJE – 30.11.2018. godine u vremenu od 17h do 18h:

1. Za svaki region po jedan računar marke Apple Macbook air 13“ (ukupno četiri);
2. Za svaki region po jedan mobilni telefon marke Apple iPhone 8 256GB (ukupno četiri).

II. DRUGO IZVLAČENJE – 07.12.2018. godine u vremenu od 17h do 18h:

1. Za svaki region po jedan računar marke Apple Macbook air 13“ (ukupno četiri);
2. Za svaki region po jedan mobilni telefon marke Apple iPhone 8 256GB (ukupno četiri).

III. TREĆE IZVLAČENJE – 14.12.2018. godine u vremenu od 17h do 18h:

1. Za svaki region po jedan računar marke Apple Macbook air 13“ (ukupno četiri);
2. Za svaki region po jedan mobilni telefon marke Apple iPhone 8 256GB (ukupno četiri).

IV. ČETVRTO IZVLAČENJE – 21.12.2018. godine u vremenu od 17h do 18h:

1. Za svaki region po jedan računar marke Apple Macbook air 13“ (ukupno četiri);
2. Za svaki region po jedan mobilni telefon marke Apple iPhone 8 256GB (ukupno četiri);
3. Za sve regione jedan automobil marke Smart for two 52 kw twinamic.

U emisijama u kojima će se izvlačiti nagrade, izvlačenje će se obavljati po regionima i to po sledećem rasporedu:

1. Prvo izvačenje - 30.11.2018. godine:

• Region 1;
• Region 2;
• Region 3;
• Region 4.

2. Drugo izvlačenje - 07.12.2018. godine:

• Region 2;
• Region 3;
• Region 4;
• Region 1.

3. Treće izvlačenje – 14.12.2018. godine:

• Region 3;
• Region 4;
• Region 1;
• Region 2.

4. Četvrto izvlačenje – 21.12.2018. godine:

• Region 4;
• Region 1;
• Region 2;
• Region 3.

Jedan učesnik može učestvovati u Nagradnoj igri sa neograničenim brojem registracionih brojeva i može osvojiti više nagrada po regionu.

Komisija, imenovana od strane vršioca dužnosti direktora Priređivača, koja prisustvuje javnom izvlačenju, odmah nakon izvlačenja registracionih brojeva, vrši proveru ispunjenosti uslova za učešće u izvlačenju navedenih u ovom članu.

Nakon što Komisija utvrdi da su ispunjeni svi uslovi za učešće u izvlačenju, voditelj emisije poziva telefonom učesnika kome pripada izvučeni registracioni broj za svaki region. Učesnik je u obavezi da se javi na poziv i uživo uključi u program i na taj način postaje dobitnik nagrade.

Ukoliko se učesnik ne javi na prvi poziv, pozvaće se još dva puta u ukupnom razmaku ne dužem od deset minuta od kada je upućen prvi poziv.

U slučaju da se učesnik ne javi ni nakon trećeg poziva, izvlači se novi registracioni broj i vrši se pozivanje učesnika kome broj pripada.

Ukoliko Komisija ustanovi da neki od izvučenih brojeva ne ispunjava uslove za učešće u izvlačenju nagrada iz ovog člana, izvlačenje registacionih brojeva se nastavlja sve dok se ne izvuče registracioni broj koji ispunjava uslove.

NAGRADNI FOND

Nagradni fond za nagradnu igru „MULTIMEDIJALNO ZAGREBAVANJE 2“ čine sledeće nagrade:

1. Automobil marke Smart for two 52 kw
2. 16 računara marke Apple Macbook air 13“
3. 16 mobilnih telefona marke Apple iPhone 8 256GB

NAČIN OBJAVLJIVANJA REZULTATA NAGRADNE IGRE I PREUZIMANJE NAGRADE

Rezultati izvlačenja nagrada sa imenima dobitnika u Nagradnoj igri biće objavljeni u dnevnom listu „ALO'' u roku od 5 dana od dana izvlačenja dobitnika. Dobitnici u Nagradnoj igri su dužni da se u roku od 30 dana od dana objavljivanja imena dobitnika u dnevnom listu „ALO“ jave u sedište Priređivača, ul. Uskočka 4-6, Beograd. Priređivač se obavezuje da uruči nagrade dobitnicima u nagradnoj igri u roku od 30 dana od dana prijave dobitka u sedištu Priređivača, ul Uskočka 4-6, Beograd. U slučaju nepreuzimanja nagrada u roku navedenom u stavu 2. ovog člana, smatraće se da je Priređivač ispunio svoje obaveze prema dobitniku koji nije preuzeo nagradu u ostavljenom roku, a nagrada će biti upotrebljena na drugi način u skladu sa odlukom Priređivača.

Prilikom preuzimanja nagrada dobitnici su dužni da dostave:
1. nedobitne srećke instant lutrije čiji su serijski brojevi i isplatni kodovi u vezi sa dobitnim registracionim brojem;
2. ličnu ispravu, u kojoj se podaci moraju poklapati sa podacima koji su uneti prilikom prijavljivanja u zadati internet obrazac.

Ukoliko dobitnik ne poseduje nedobitne srećke instant lutrije čiji su serijski brojevi i isplatni kodovi u vezi sa dobitnim registracionim brojem i ličnu ispravu, u kojoj se podaci moraju poklapati sa podacima koji su uneti prilikom prijavljivanja u zadati internet obrazac, gubi pravo na nagradu bez obaveze ikakve nadoknade od strane Priređivača i u tom slučaju, nagrada će biti upotrebljena na drugi način u skladu sa odlukom Priređivača.

Dobitnici ne mogu zahtevati zamenu robne nagrade za novac.
Za nagrade jemči Priređivač nagradne igre.

OSTALE OBAVEZE I ODGOVORNOSTI PRIREĐIVAČA

Učesnici u nagradnoj igri prihvataju prava i obaveze iz ovih Pravila samim učestvovanjem u nagradnoj igri, s tim da dobitnik nagradne igre takođe pristaje da:

-se njegovo ime objavi u skladu sa ovim Pravilima;
-Priređivač može čuvati i koristiti ime i prezime dobitnika nagrade, kao i njihove fotografije ili video zapise koji su u vezi sa učestvovanjem u Nagradnoj igri i to u promotivne svrhe, putem svih medija i bez naknade, u svemu u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (''Sl. glasnik RS'' br 88/2011, 93/2012 – dr. Zakon i 30/2018) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.glasnik RS“ br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US, 107/2012);
- da se sačini video zapis o uručenju nagrada.

Priređivač može da jednostrano otkaže Nagradnu igru, uz javno obaveštavanje, ukoliko je došlo do okolnosti koje imaju karakter više sile.
U slučaju da nastupe okolnosti koje imaju karakter više sile dodela i distribucija nagrade biće odmah obustavljena, te će Priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrade. U slučaju otkazivanja ili prekida Nagradne igre, troškovi ili eventualna šteta učesnicima u Nagradnoj igri se neće nadoknađivati, niti će se Nagradna igra održati.
Priređivač se obavezuje da u priređivanju Nagradne igre obezbedi sprovođenje svih pravila društvene odgovornosti u svemu u skladu sa zakonom, posebno u delu zaštite maloletnika i zaštite podataka o ličnosti učesnika.
Ova Pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti ministra nadležnog za poslove finansija u Republici Srbiji.
Ova Pravila Nagradne igre biće objavljena u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, odnosno najkasnije 15 dana pre otpočinjanja nagradne igre u dnevnom listu „ALO''.

UČESTVUJ