Multimedijalno Zagrebavanje Nazad

PRAVILA

Priređivač nagradne igre u robi pod nazivom
„MULTIMEDIJALNO ZAGREBAVANJE" je
“Državna lutrija Srbije” d.o.o. Beograd, ulica Uskočka br. 4-6.

Nagradna igra se priređuje na teritoriji Republike Srbije u periodu od 4. 8. 2018. godine do 31. 8. 2018. godine.

Pravo učešća u Nagradnoj igri imaju svi punoletni korisnici društvene mreže Facebook, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koji prihvataju pravila Nagradne igre, izuzev lica zaposlenih kod Priređivača.

OPIS NAGRADNE IGRE
Nagradna igra se priređuje kroz dva izvlačenja.Za učešće u nagradnoj igri potrebno je da učesnik pristupi web stranici www.grebgreb.rs preko Facebook stranice Priređivača- http://www.facebook.com/GrebGreb.

Na web stranici učesnik se prijavljuje preko svog Facebook naloga, prihvata pravila nagradne igre i u zadatu tabelu, upisuje serijske brojeve nedobitnih srećki koji se nalaze na poleđini svake srećke i isplatne kodove nedobitnih srećki, koji se nalazi ispod emulzije za grebanje, koje priređuje Državna lutrija Srbije i to:

ORLIĆ – sa cenom srećke od 70,00 dinara;
CAFE KEŠ – sa cenom srećke od 80,00 dinara;
KASETA – sa cenom srećke od 80,00 dinara;
3X SREĆA VEĆA – sa cenom srećke od 80,00 dinara;
PUN POGODAK – sa cenom srećke od 100,00 dinara;
POD SREĆNOM ZVEZDOM – sa cenom srećke od 100,00 dinara;
GRAND PRIX – sa cenom srećke od 100,00 dinara;
KOLO SREĆE (sve serije) – sa cenom srećke od 100,00 dinara.

Ukupna vrednost nedobitnih srećki instant lutrija neophodna za učešće u nagradnoj igri „MULTIMEDIJALNO ZAGREBAVANJE“ iznosi minimum 500,00 dinara.

Svaki učesnik dobija jedan jedanaestocifreni registracioni broj kada unete nedobitne srećke pređu vrednost od 500,00 dinara, sa kojim direktno učestvuje u nagradnoj igri.

Jedan nalog na društvenoj mreži Facebook omogućava učestvovanje u nagradnoj igri sa više registracionih brojeva.

Učesnici su dužni da kada pristupe internet obrascu na stranici www.grebgreb.rs, na koju se loguju preko svog facebook naloga, unesu sledeće podatke:
1. iz lične karte: ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta, grad;
2. kontakt telefon (mobilni);
3. email adresu.

Nakon unosa grada u zadati obrazac, svakom učesniku se dodeljuje jedan od 4 regiona:
- Region 1- Beograd;
- Region 2- Vojvodina;
- Region 3- Šumadija i Zapadna Srbija;
- Region 4- Jugoistočna Srbija i Kosovo i Metohija.

Po prijavljivanju u zadati obrazac, učesnik unosi serijske brojeve nedobitnih srećki koji se nalazi na poleđini svake srećke i sadrži 11 cifara i isplatne kodove nedobitnih srećki koji se nalaze ispod emulzije koja pokriva polja za grebanje i sadrži 8 cifara.

U izvlačenju nagrada učestvuju registracioni brojevi koji su dodeljeni najkasnije do 15:00 časova onog dana kada se obavlja izvlačenje.

Registracioni brojevi koji budu dodeljeni nakon navedenog roka, kao i registracioni brojevi koji nisu izvučeni u prvom izvlačenju učestvuju u drugom izvlačenju.

IZVLAČENJA NAGRADA
Izvlačenje nagrada obavljaće se javno u okviru radio emisije „Multimedijalno Zagrebavanje“ na programu TDI radija i njihovih regionalnih partnera, putem LIVE STREAM-a, TDI društvenih mreža, svakog drugog petka u periodu od 17h-18h.

Izvlačenje nagrada u Nagradnoj igri vrši se generatorom slučajnih brojeva i to odabirom jednog registracionog broja učesnika za svaki region, u prisustvu tročlane Komisije, koju imenuje vršilac dužnosti direktora Priređivača, a koja će kontrolisati i evidentirati tok izvlačenja nagrada i o tome sačiniti zapisnik.

Izvlačenje nagrada se obavlja kroz dva nedeljna izvlačenja po regionima, na sledeći način:

1. PRVO IZVLAČENJE – 17.08.2018. godine u vremenu od 17h do 18h.
2. DRUGO IZVLAČENJE – 31.08.2018. godine, u vremenu od 17h do 18h.

U oba kruga izvlačenje nagrada obavljaće se po sledećem rasporedu:
• Region 1 - 17.00h;
• Region 2 - 17.15h;
• Region 3 - 17.30h;
• Region 4 - 17.45h.
Jedan učesnik može učestvovati u Nagradnoj igri sa neograničenim brojem registracionih brojeva i može osvojiti 2 nagrade po regionu.

Komisija, imenovana od strane vršioca dužnosti direktora Priređivača, koja prisustvuje javnom izvlačenju, odmah nakon izvlačenja registracionih brojeva, vrši proveru ispunjenosti navedenih uslova za učešće u izvlačenju.

Nakon što Komisija utvrdi da su ispunjeni svi uslovi za učešće u izvlačenju, voditelj emisije poziva telefonom učesnika kome pripada izvučeni registracioni broj za svaki region. Učesnik je u obavezi da se javi na poziv i uživo uključi u program i na taj način postaje dobitnik nagrade.

Ukoliko se učesnik ne javi na prvi poziv, pozvaće se još dva puta u razmaku od pet minuta. U slučaju da se učesnik ne javi ni nakon trećeg poziva, izvlači se novi registracioni broj i vrši se pozivanje učesnika kome broj pripada. Ukoliko Komisija ustanovi da neki od izvučenih brojeva ne ispunjava uslove za učešće u izvlačenju nagrada iz ovog člana, izvlačenje registacionih brojeva se nastavlja sve dok se ne izvuče registracioni broj koji ispunjava uslove.

NAGRADNI FOND I PREUZIMANJE NAGRADE
Nagradni fond se sastoji od osam motocikala marke Piaggio Liberty 50 4T.
Rezultati izvlačenja nagrada sa imenima dobitnika u Nagradnoj igri biće objavljeni u dnevnom listu ''SRPSKI TELEGRAF'' u roku od 3 dana od dana izvlačenja dobitnika.
Dobitnici u Nagradnoj igri su dužni da se u roku od 30 dana od dana objavljivanja imena dobitnika u dnevnom listu „SRPSKI TELEGRAF“ jave u sedište Priređivača, ul. Uskočka 4-6, Beograd.
Priređivač se obavezuje da uruči nagrade dobitnicima u nagradnoj igri u roku od 30 dana od dana prijave dobitka u sedištu Priređivača, ul. Uskočka 4-6, Beograd.
U slučaju nepreuzimanja nagrada u navedenom roku, smatraće se da je Priređivač ispunio svoje obaveze prema dobitniku koji nije preuzeo nagradu u ostavljenom roku, a nagrada će biti upotrebljena na drugi način u skladu sa odlukom Priređivača.

Prilikom preuzimanja nagrada dobitnici su dužni da dostave:
1. nedobitne srećke instant lutrije čiji su serijski brojevi i isplatni kodovi u vezi sa dobitnim registracionim brojem;
2. ličnu ispravu, u kojoj se podaci moraju poklapati sa podacima koji su uneti prilikom prijavljivanja u zadati internet obrazac.

Ukoliko dobitnik ne poseduje nedobitne srećke instant lutrije čiji su serijski brojevi i isplatni kodovi u vezi sa dobitnim registracionim brojem i ličnu ispravu, u kojoj se podaci moraju poklapati sa podacima koji su uneti prilikom prijavljivanja u zadati internet obrazac, gubi pravo na nagradu bez obaveze ikakve nadoknade od strane Priređivača i u tom slučaju, nagrada će biti upotrebljena na drugi način u skladu sa odlukom Priređivača.

Dobitnici ne mogu zahtevati zamenu robne nagrade za novac.

OSTALE OBAVEZE
Učesnici u nagradnoj igri prihvataju prava i obaveze iz ovih Pravila samim učestvovanjem u nagradnoj igri, s tim da dobitnik nagradne igre takođe pristaje da:
-se njegovo ime objavi u skladu sa ovim Pravilima;
-Priređivač može čuvati i koristiti ime i prezime dobitnika nagrade, kao i njihove fotografije ili video zapise koji su u vezi sa učestvovanjem u Nagradnoj igri i to u promotivne svrhe, putem svih medija i bez naknade, u svemu u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (''Sl. glasnik RS'' br 88/2011, 93/2012 – dr. Zakon i 30/2018) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.glasnik RS“ br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US, 107/2012);
- da se sačini video zapis o uručenju nagrada.

Priređivač može da jednostrano otkaže Nagradnu igru, uz javno obaveštavanje, ukoliko je došlo do okolnosti koje imaju karakter više sile. U slučaju da nastupe okolnosti koje imaju karakter više sile dodela i distribucija nagrade biće odmah obustavljena, te će Priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrade. U slučaju otkazivanja ili prekida Nagradne igre, troškovi ili eventualna šteta učesnicima u Nagradnoj igri se neće nadoknađivati, niti će se Nagradna igra održati.

Na ova Pravila nagradne igre „MULTIMEDIJALNO ZAGREBAVANJE“ data je saglasnost Ministarstva finansija.

UČESTVUJ